Foreningens tillitsvalgte

Styret, medlemmer
Eirik Gudmundsen, leder
Lisbeth Thorsø, nestleder
Johannes Kalland
Berit Caspersen
Hans Gujord
Anja Krumrey

Varamedlemmer

Birger Blomvik
Vidar Mjelde

Årbok-komite
Tore Dyrnes

Merkekomite

Kjell Fjeldstad
Terje Møst
Finn Nicolaisen
Are Andre Olsen
Per Gaupseth
Petter Brevik
Atle Betten


Fellestur-komite

​​​​Roar Halten
Jan Gjerde
Håvard Johansen

Birger Blomvik
Marit Gudmundsen

Ole Aksel Torp, Kristiansund
Anja Krumrey, Kristiansund
Marit Brånås Aarflot, SunndalsøraBarnas Turlag


ValgkomiteJens Halten
Alf Inge Jensen