Tilbud til skoleklasser

Skoleklasser kan selvsagt benytte våre selvbetjente hytter. Disse hyttene er imidlertid til enhver tid åpne for andre gjester. En må altså i slike tilfeller være forberedt på å måtte forholde seg til andre gjester, noe som sjelden byr på problemer, da disse brukerne jo for det meste ferdes i helger og ferier. 

Grøvudalshytta er mye brukt som base for selvbetjent leirskole for ungdomsskoleelever med svært godt resultat. 

KNT disponerer 2 anlegg som kan leies av skoleklasser. En vil da være sikret å få ha anlegget for seg selv.

På ytre Nordmøre er Nersetra i Aure et godt alternativ. Her er det utarbeidet et ferdig opplegg med aktiviteter som er beskrevet i en egen samleperm og som det er utstyr til på plassen. 30 sengeplasser.

Vangshaugen kan leies hele skoleåret. Nerstua er utleieobjektet til skoleklassene fra oktober til juni (utenom påska). 44 senger, stuer og kjøkken. Ved leie får man tilsendt nøkkel til Nerstua og vedbod og do. 

Ta kontakt med KNT for mer info.

Priser for skoleklasser:
Selvbetjente hytter: halv medlemspris. 
Leie av Vangshaugen utenom sesong: 2/3 av medlemspris (selvbetjent).

Leie av Nersetra: Halv pris.
Lærere/ledsagere: medlemspris.