Om oss

Nordmøre hører til de mest storslagne strøk i Norges fjellverden, og Innerdalen er en av perlene. Det var derfor naturlig at Innerdalen ble det første arbeidsfeltet, Innerdalshytta ble åpnet i 1889.

Senere ble aktiviteten utvidet til Sunndalsfjella, Dovre og sist til kystnære fjellstrøk med Fjordruta.

Hovedaktiviteten til forening er knyttet til hyttedrift, og vi er landets tredje største turistforening målt i antall hytter. Vi har 26 hytteanlegg rundt om, alle er selvbetjent med unntak av Loennechenbua, foreningens minste hytte som er ubetjent. I sommersesongen har vi også betjent hytte på 3 steder, Todalen i Surnadal, Vangshaugen og Aursjøhytta i Sunndalsfjella.

Vi er også aktive i turarrangement, og hadde i annerledesåret 2020 vel 700 deltakere knyttet til fellesturer/arrangement. Herunder er både korte dagsturer, turer over flere dager og kursing.

Innsatsen til de frivillige i foreningen er avgjørende for å holde et så høyt aktivitetsnivå og å kunne tilby det vi mener er "Norges beste turisthytter", det aller meste som foregår utføres på dugnad.


Gammelhytta i Innerdalen
Gammelhytta i Innerdalen Foto: Julie Maske

Ønsker du å vite mer om Kristiansund og Nordmøre Turistforening?
Bruk knappene under: