Om oss

Nordmøre hører til de mest storslagne strøk i Norges fjellverden, og Innerdalen er en av perlene. Det var derfor naturlig at  Innerdalen ble det første arbeidsfeltet, Innerdalshytta ble åpnet i 1889.

Senere ble aktiviteten utvidet til Sunndalsfjella, Dovre og sist til kystnære fjellstrøk med Fjordruta.

I dag har foreningen tre betjente hytter i sommersesongen, som er selvbetjente utenom sesongen.

Så har vi 22 selvbetjente hytter og en ubetjent hytte. I tillegg har KNT restaurert og driver Gammelhytta i Innerdalen som selvbetjent hytte om sommeren og Låven om vinteren.

Dugnadstradisjonen står meget sterkt i KNT. Det meste av det som foregår gjøres på dugnad.

Da er det godt å ha 3249 medlemmer som vi hadde pr oktober 2015.

Les mer om vår historie og det som foregår, her