Kontakt oss

Kontoret er i Storgata 8-10 i Kristiansund:

Økonomi:

Kontonr.: 3930 09 57661

IBAN: NO9439300957661                                   
BIC: SPTRNO22

VIPPS: #557514 (merk betalingen med hva det gjelder)

Skal du sende oss en faktura har du to muligheter
1: EHF-faktura
2: PDF til 970058524@autoinvoice.no

Kristiansund og Nordmøre
Turistforening

Besøksadresse:
Storgata 8-10,

Postadresse:
Postboks 476,
6501 Kristiansund

Kontor:
716 76 937
turist@knt.no 

Daglig leder:
Roar Halten
950 81 118

Styreleder
Eirik Gudmundsen
908 89 703