Dugnad

Dugnad på Rovangen
Dugnad på Rovangen

Dugnadstradisjonen


Alt arbeid som gjøres, utføres på dugnad, en tradisjon som vi er stolte av å kunne føre videre. Uten en stor og trofast gruppe dugnadsfolk, ville ikke våre ambisiøse prosjekter la seg gjennomføre. Verd å nevne i denne sammenhengen er den livskraftige  veterangruppa, en vital gjeng som reiser rundt fra prosjekt til prosjekt og legger ned et betydelig arbeid overalt der de ferdes. Hyttetilsynene har sine faste dugnadshelger, og alle som har lyst til å bli kjent med dugnadsmiljøet, kan kontakte det aktuelle tilsynet herfra.

Reising av sikringsbua på Hardbakkhytta
Reising av sikringsbua på Hardbakkhytta

Innvitasjon til dugnader


Vi har gleden av å invitere til følgende, større dugnader  sommeren og høsten 2018:

Nersetra 

Tirsdagsdugnader i mai og juni

Vi inviterer til hyggelige dugnader på Nersetra.

Førstkommende tirsdag, 8. mai, starter vi med kveldsdugnader og vi holder på med dette hver tirsdag i mai og juni.

Vi har alle typer arbeider fra rengjøring til maling og snekring. Kanskje hagearbeid også. Så en og hver er velkommen.

Vi tar 16.00- ferga fra Seivika og ca. 22.00- ferga fra Tømmervågen tilbake.

Møt opp på ferga på Seivika for felles transport videre.

Det er fint om du melder fra til Ole (93229641) så vi har rett antall for middagen som vi starter med når vi kommer innover.


Vangshaugen: 

01. – 03. juni.

Her blir det vanlig vedlikehold i år med maling og oljing, rydding av uteområder og lignende.
Fremlegging av strøm til 2. etasje på Hovedbygningen.

05. – 07. oktober

 Sesongavslutning +
Innsjauing av ved, div. vedlikehold og nedstenging for vinteren.

Påmelding til Eirik. Tlf. 90889703 – e-post: eigudmund@online.no

Bilvei helt frem.

Aursjøhytta:  

08. – 10. juni.

Hovedjobben er vindusmaling- og oljing av vinduer, karmer osv.

Resten av refundamenteringen under kafeteriaen. Ettersyn av naustene og klargjøring for sesongen.

Påmelding til Jens. Tlf. 99260793 – e-post: jens@haltenbanken.net

Bilvei helt frem.

Gammelsetra

8.-10.6.

Påmelding til Kjell Fjeldstad
Mobil: +47 405 52 890
e-post: kjell.fjeldstad@celect.no

Hardbakkhytta:              

15. – 17. juni.

Legging av ny papp på taket på hovedhytta, etablering av ventilasjon i Steinbua, maling, beising av vinduer og utvendig kledning og oljing av vinduer.

Påmelding til Inge, Tlf. 91697663

2,5 timer opp og 2 timer ned.


Åmotdalshytta:              

29. juni  – 01. juli og 21. – 23. september.

Innredning av soverommet i Steinbua, rydding, vask, ordne proviantlageret, vanlig vedlikehold og oljing av vinduer.

Påmelding til Alf Inge, Tlf. 95751730 – e-post: alfinges@online.no

5 timer inn og 5 timer ut.

Ta med passende arbeidstøy. Verktøy finnes på hytta.

Passer ikke tidene nevnt over, er det mindre dugnader på de andre hyttene også.

Ring tilsynet på den hytta du kunne tenkt deg å bidra.

På noen av hyttene finner du oppdatert arbeidsliste på hjemmesiden www.kntur.no.

VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DUGNADSDAGER I 2018!
Eirik


Faste dugnader

Enkelte hyttetilsyn har ei helg hvert år som fast dugnadshelg. Andre har et mer fleksibelt opplegg uten faste datoer. Under finner du en oversikt over de faste dugnadshelgene på hyttene våre.

Åmotdalshytta 1.halvdel av mai3.helg i sept. Eirik Gudmundsen 908 89 703
Grøvudalshytta 1.helg i mai Kristin Schrøder, Erling Kjøl 470 20 382, 911 56 996
Vangshaugen 1.helg i juni1.helg i okt Eirik Gudmundsen, Sol Gudmundsen 908 89 703, 952 30 624
Hardbakkhytta 2.helg i juni Inge Gudmundsen, Elin Maridal 916 97 663, 971 86 605
Gammelsetra juni og september Kjell Fjeldstad 916 71 832
Tverrlihytta 3.helg i aug Berit Caspersen 971 86 516
Raubergshytta 1.helg i sept Tove Hundseth 975 22 814
Todalshytta siste helg i mai Inge Skogheim 930 86 570
Imarbu første helg etter påske Arnfinn Herkedal 938 49 859

De som er med på dugnad eller gjør andre oppdrag for KNT får reisegodtgjørelse. 

Reiseregning kan lastes ned her