Dugnad

Dugnad på Rovangen
Dugnad på Rovangen

Dugnadstradisjonen


Alt arbeid som gjøres, utføres på dugnad, en tradisjon som vi er stolte av å kunne føre videre. Uten en stor og trofast gruppe dugnadsfolk, ville ikke våre ambisiøse prosjekter la seg gjennomføre. Verd å nevne i denne sammenhengen er den livskraftige  veterangruppa, en vital gjeng som reiser rundt fra prosjekt til prosjekt og legger ned et betydelig arbeid overalt der de ferdes. Hyttetilsynene har sine faste dugnadshelger, og alle som har lyst til å bli kjent med dugnadsmiljøet, kan kontakte det aktuelle tilsynet herfra.

Reising av sikringsbua på Hardbakkhytta
Reising av sikringsbua på Hardbakkhytta

Innvitasjon til dugnader

Nersetra

Dugnad på Nersetra på tirsdagskveldene fremover.

De nærmeste ukene vil det bli fokus på utvendig maling med rødt og hvitt. Oppgaver som dekker alle interesser.

Det er avgang fra Seivika kl. 16.00 og retur fra Tømmervågen kl. 22.10.

Vi starter med middag når vi kommer frem.

Du kan bare møte opp eller aller helst, meld deg på så får vi best mulig oversikt for maten sin del.

Påmelding til Ole - 93229641, eller til Alf Inge - 95751730.


Faste dugnader

Enkelte hyttetilsyn har ei helg hvert år som fast dugnadshelg. Andre har et mer fleksibelt opplegg uten faste datoer. Under finner du en oversikt over de faste dugnadshelgene på hyttene våre.

Åmotdalshytta 1.halvdel av mai3.helg i sept. Eirik Gudmundsen 908 89 703
Grøvudalshytta 1.helg i mai Kristin Schrøder, Erling Kjøl 470 20 382, 911 56 996
Vangshaugen 1.helg i juni1.helg i okt Eirik Gudmundsen, Sol Gudmundsen 908 89 703, 952 30 624
Hardbakkhytta 2.helg i juni Inge Gudmundsen, Elin Maridal 916 97 663, 971 86 605
Gammelsetra juni og september Kjell Fjeldstad 916 71 832
Tverrlihytta 3.helg i aug Berit Caspersen 971 86 516
Raubergshytta 1.helg i sept Tove Hundseth 975 22 814
Todalshytta siste helg i mai Inge Skogheim 930 86 570
Imarbu første helg etter påske Arnfinn Herkedal 938 49 859

De som er med på dugnad eller gjør andre oppdrag for KNT får reisegodtgjørelse. 

Reiseregning kan lastes ned her