Frivillighet og dugnadstradisjon

Alt arbeid som gjøres, utføres på dugnad, en tradisjon som vi er stolte av å kunne føre videre. Uten en stor og trofast gruppe frivillige, ville ikke våre ambisiøse prosjekter la seg gjennomføre.

Dugnad i KNT-sammenheng omfatter mye, og våre frivillige er med på alt fra arrangement som fellesturer sommer og vinter, dugnader med bygging, vedlikehold og tilsyn på hytter, opparbeiding og vedlikehold av stinettverket med alle sine varder og røde T'er og veldig mye mer.

Vil du bli med i dugnadsgjengen? Send oss en e-post da vel, eller ring oss på 71 67 69 37.


Bygging av hytter

KNT har mange hytter og det har blitt lagt ned en stor dugnadsinnsats for å få bygd alle disse. I 2022 er det særlig på KNT Innerdalshytta vi trenger arbeidskraft.

Her er noen av jobbene som skal gjøre i løpet av året:

  • Nytt sanitæranlegg på Innerdalshytta
  • Ombygging av kjelleren i Låven
  • Oppussing av soverom på Nyhytta
  • På Hardbakkhytta skal det lages nytt gulv på Steinbua, etter vannskade.

Det kan også dukke opp flere prosjekt, dette vil bli informert om på senere tidspunkt...

Reising av sikringsbua på Hardbakkhytta
Reising av sikringsbua på Hardbakkhytta

Sesongdugnad og tilsyn av hytter

Med mange hytter og bygninger kommer også behovet for mye vedlikehold. Det er et kontinuerlig behov for maling, beising utvending, rengjøring, lakkering og oppfriskning innvendig, samt at det kommer behov for enklere ombygginger og annet.

Hver hytte har eget tilsyn som er ansvarlig for at hytta får det stellet den trenger. Disse har selvfølgelig behov for at noen er med og bidrar i arbeidet. På flere av hyttene er det faste dugnadshelger, mens det på de andre informeres om dugnader ved behov. Vil du bli med på dugnad på en bestemt hytte er det bare å ta kontakt med tilsynet.

Når KNT arrangerer dugnad er det ikke bare arbeid, det legges opp til en sosial sammenkomst der praten og maten også er en viktig del av det som skjer.

Informasjon om dugnader på hyttene finner du her.

Mat må man ha! Juniorer og seniorer i skjønn forening på dugnad i Innerdalen
Mat må man ha! Juniorer og seniorer i skjønn forening på dugnad i Innerdalen Foto: KNT Oddvar Olafsen
Beising av vegg i flotte omgivelser
Beising av vegg i flotte omgivelser Foto: KNT Oddvar Olafsen

Merking av løypenettet

Løypenettet til foreningen består i store deler av stier i mellom hyttene og stier fra parkeringsplasser/knutepunkt og inn til enkelte hytter. Vi har en dedikert merkekomitè som tar seg av jobben med synfaring, planlegging og utføring av vedlikehold på stinettet. Å ta en tur sammen med venner for å merke løypenett er en kjekk og sosial opplevelse, og man blir satt skikkelig pris på når det kommer turgåere som legger merke til jobben man gjør.

På dugnadsjobb på Grøvudalshytta høsten 2020.
På dugnadsjobb på Grøvudalshytta høsten 2020. Foto: KNT

Fellesturer og arrangement

Fellesturtradisjonen er sterk i KNT. Hvert år blir det gitt ut en egen katalog med mange fellesturer. Arbeidet med å planlegge turer, skaffe samarbeidspartnere, lede turer og holde orden på deltakere og mediakontakt er noe av arbeidet som må gjøres. Vi har en egen fellesturkomitè som administrerer arbeidet, de består av en dedikert gjeng på 4-5 personer. Vil du delta i komitèen eller stille som turleder er det bare å ta kontakt med oss. Send en e-post til fellestur@knt.no så tar vi kontakt!


Her kan du se vår instruks til turledere i KNT.

På fellestur
På fellestur Foto: Roar Halten

KNT veteraner

Veterangruppa i foreningen består av en vital gjeng som reiser rundt fra prosjekt til prosjekt og legger ned et betydelig arbeid overalt der de ferdes. De er ofte å se på dugnader på hyttene våre eller kanskje på en av våre stier. Arbeidet som er gjort i forbindelse med de bynære stiene i Kristiansund (Sandvikstien, Havstien og Annas fotspor) er i stor grad utført av våre seniorer.

Vil du bli med i denne gjengen er det bare å ta kontakt, de vil gjerne ha flere med seg.

Torsdag er det treffdag på kontoret i Storgata 8, her løses verdensproblemer og planlegges nye aktiviteter - ser vi deg på torsdag?

Jens Halten og Alf Inge Jenssen bygger varder på Sandvikstien.
Jens Halten og Alf Inge Jenssen bygger varder på Sandvikstien. Foto: Roar Halten

De som er med på dugnad eller gjør andre oppdrag for KNT får reisegodtgjørelse. 

Reiseregning kan lastes ned her