Dovre og Sunndalsfjella

Mot Åmotdalshytta
Mot Åmotdalshytta

KNTs sørlige (og eldste) rutenett. Tilgjengelig sørfra via  Skamsdalen, vestfra fra Bjorli eller Aursjøvegen og østfra fra Hjerkinn/Kongsvoll via  Reinheim. Nordfra er  området tilgjengelig fra Grøa og Gjøra i Sunndalen. KNTs hytter i området er Åmotdalshytta, Aursjøhytta, Raubergshytta, Grøvudalshytta,  Vangshaugen, Gammelsetra i Lindalen og Loennechenbua. Vangshaugen er betjent i sommersesongen, og har selvbetjent kvarter utenom sommersesongen. Loennechenbua er ubetjent (Norges minste turisthytte) og de resterende er selvbetjente.

Området preges av barsk høyfjellsnatur (Snøhetta) og frodige seterdaler, og her finner vi også KNTs høyest beliggende hytte, Raubergshytta (1317 moh).

I brosjyra Gullruta er det informasjon om hytter og ruter i området. Den kan du laste ned her.

Vangshaugen,  en kuturhistorisk perle i Grødalen, er et flott utgangspunkt for fjellturer i Sunndalsfjella.

Betjent i sommersesongen.

Se kart og mer informasjon på UT.no

Midt inne på den vestlige delen av Dovrefjell ligger Aursjøhytta som et bindeledd mellom Sunndalsfjellene, Romsdalsfjellene og Tafjordfjellene.

Se kart og mer informasjon på UT.no

Raubergshytta ligger fritt til i et storslått turterreng med muligheter for dagsturer i alle retninger.

Se kart og mer informasjon på UT.no

Grøvudalen er en vakker seterdal, med et ualminnelig rikt planteliv. Ca 85% av alle fjellplanter i Norge finnes her.

På Gammelsetra, hyttas nærmeste nabo,

arrangeres hver sommer seterkurs; melk, rømme og andre seter-produkter fås kjøpt. 

Midt i rutenettet på Dovre- og Sunndalsfjella finner du dette gamle og koselige setertunet som består av fire bygninger.

Se kart og mer informasjon på UT.no

Trivelig lita steinbu med et kombinert sove- og oppholdsrom med to forholdsvis rommelige køyer. Minste hytte i DNT-systemet. Eneste hytte som er ubetjent av KNTs  26 hytter.

Se kart og mer informasjon på UT.no

Midt i smørøyet på Dovrefjell ligger Åmotdalshytta ved bredden Åmotdalsvatnet like nordvest for Snøhetta. Her er dagsturmuligheter i fantastisk terreng i alle retninger.

Se kart og mer informasjon på UT.no

Hytter og ruter i området