Barnas Turlag

Skidag i aure
Skidag i aure

Barnas Turlag favner medlemmer i alderen 0-12 år og retter seg inn mot familier med barn i denne aldersgruppen, samt barn i skoler, barnehager og skolefritidsordninger. Barnas Turlag (BT) er et viktig satsingsområde for Kristiansund og Nordmøre Turistforening og foreningen har i dag ca 300 medlemmer.

BT arrangerer turer og aktiviteter på barnas premisser basert på lek, fantasi, spenning, positive opplevelser og sosialt fellesskap i nærmiljøet. Målet for BT er å få flest mulig barn til å bli glad og engasjert i den flotte naturen som omgir oss, gjennom en videreføring av den norske turtradisjonen, bl.a. med egen bokkasse for barn på Freikollen. På samme måte som for de voksne vil også BT tilby et bredt og variert turprogram, hvor barnas egne ønsker skal tillegges stor vekt.

Barnas Turlag har sin egen hytte på Nersetra i Aure. Nersetra er et større gardsanlegg som ble overtatt av KNT i 2001.  Nersetra består av hovedbygning, stabbur, fjøs, eldhus, redskapshus, smie og sommerfjøs. Hovedbygningen blir også brukt av barnehager og skoleklasser, og i fjøset er det bl.a. laget en flott klatrevegg og ikke minst et full utstyrt snekkerloft som er meget populær. Det er videre tilrettelagt for mange uteaktiviteter som natursti, og elva som renner like ved er blitt en yndet leke- og badeplass for barn. Området egner seg ellers godt til kortere turer innover på Ertvågøya, f.eks. til Ertvågfjellet (652), Anlegget kan også leies til private sammenkomster, ta kontakt med KNT-kontoret.

I de senere årene har familiedugnadene på Nersetra blitt svært populær. Her møtes ulike generasjoner til ulike dugnadsaktiviteter, lek og sosial samvær. De siste årene er det blitt arrangert juleverksted som er blitt et høydepunkt for barna i juleforberedelsene.

Tilitsvalgte i Barnas Turlag:
Harald-Atle Oppedal, Kristiansund

Lisbeth Thorsø, Sunndalsøra

Marit Brånås Aarflot, Sunndalsøra

Camilla Gaupseth, Kristiansund

Her er turene som Barnas Turlag arrangerer i år: