Les turreferat fra fellestur i Freimarka

Fra Sildvolnesåsens sydligste punkt, Hubrohaugen. Fra venstre: Arnfinn Herkedal, Lars Ola Fiske, Kenneth Ramberghaug, Rigmor Holten, Arve Sæther, Reidun Ramberghaug, Gunnar Gunnarson, Leif Furre.
Fra Sildvolnesåsens sydligste punkt, Hubrohaugen. Fra venstre: Arnfinn Herkedal, Lars Ola Fiske, Kenneth Ramberghaug, Rigmor Holten, Arve Sæther, Reidun Ramberghaug, Gunnar Gunnarson, Leif Furre. Foto: Gjøran Storsæther

På ukjente stier i Freimarka med Freimarkas venner.

Lørdag 25. juni 2022 inviterte Freimarkas venner til tur på nye og for mange, ukjente stier i Freimarka. Turen gikk fra Flatsetkrysset, og var lagt opp som en rundtur via Sildvolnesåsen i Møst. Undertegnede, Gjøran Storsæther, var turleder, og hadde engasjert Arnfinn Herkedal (turleder 2), som kjentmann på første del av turen. Arnfinn vokste opp i Flatsetsundet, og han er «lommekjent» i området. 10 stk. var med på fellesturen. Det var varmt, fint sommervær. En liten regnskur måtte vi tåle, men den gikk snart over.

Til Larsbua

Oppmøte var ved Flexi Trening kl. 10.00. Der startet turen, fortsatte opp Vollabakken, og mot Larsbua. Første del av veien er merket med Stikk UT. Turfølget kom snart inn på den nederste av tre skogsveier som ble bygd etter nyttårsorkanen i 1992. For å få tatt ut all skogen som var blåst ned etter orkanen, ble disse skogsvegene bygd med steinmasse fra Freifjordtunnellen.

Etter hvert kom vi til ett stisskille. Der fulgte vi skogsveien rett frem, ikke mot høyre og Larsbua. Ved veiens slutt fortsetter en skogssti som ender ved gamle Frei Stadion. Hele denne strekningen går like ovenfor Flatsetsundet og Endreset. På oversiden mot øst, ligger Seterhaugen og Endresetlia. Her ble det noe korte stopp der Arnfinn Herkedal, orienterte om de forskjellige plassene og deres historie.        

Landskamp på Frei Stadion

Gamle Frei Stadion, var Freis eneste gressbane før den nåværende idrettsbanen i Omsundet ble bygd. Her var det også løpebaner, lengdegrop m.m. Nå er det Kristiansund Hundeklubb som leier banen av grunneierne, Endreset gård (tidligere besøksgård). Arnfinn Herkedal fortalte livlig om opparbeidelsen av fotballbanen, og om folkelivet på fotballkampene fra den tiden han var barn/ungdom. Landskamp har det også vært spilt her. På forsommeren i 1945 ble den første og eneste landskampen spilt på Frei Stadion. Frei fotballklubb møtte da et lag bestående av frigitte belgiske krigsfanger. Belgierne vant kampen 4 -2.                                                                                                                                                                            

Fra Frei Stadion, krysset turfølget Møstveien, og fortsatte noen hundre meter innover Kirkemyrveien. Denne veien ender ved Nedre Råe. Like før vi kom dit, tok vi av til høyre. Denne skogsveien er en av flere stier som fører til Øvre Råe. Skogsveien ble opparbeidet som skogsvei etter nyttårsorkanen i 1992, for å rydde opp etter orkanens herjinger. Skogsveien er i hovedsak fin og tørr å gå. Noen få våte partier er det, men der er lagt ut klopper og bygd små bruer over disse. Stien ble for noen år siden opparbeidet som sykkelsti.

På Øvre Råe har det bodd folk i flere hundre år. Det er bl.a. funnet en gammel klebersteinslampe fra Middelalderen der.

Kaffepause på Sildvolnesåsen

Fra Øvre Råe gikk turen videre nordover langs Sildvolnesveien, mot Møstavågen. Ved åsens nordøstre hjørne fulgte vi en sti opp til toppen av Sildvolnesåsen. Dette var turens bratteste parti. Åsens høyeste punkt er 163,4 m.  På toppen av åsen tok vi en velfortjent kaffepause med flott utsikt ut over mot Møst, Amundøya, Flatøya og Brattøya, samt Averøya og vestsiden av Kristiansund. I klarvær kan man se Gripfyret i horisonten. Like nedenfor toppen mot vest, ligger Gullkysten og Gjengstøa i Møst. Tidligere var Silvoldnesåsen i flere år, en populær Stikk UT post. Mer informasjon om Sildvolnesåsen ligger på internett.

Etter pausen på Sildvolnesåsen, startet tilbaketuren. Vi fulgte stien som går fra åsens topp og sørover. Det vil si at vi gikk Sildvolnesåsen på langs. Her slynger stien seg i lett kupert terreng og tett furuskog (urskog). Her oppe har det aldri vært noen skogsdrift av betydning. Neste stopp var Hubrohaugen, som er Sildvolnesåsens sydligste punkt. Navnet har plassen fått etter at det var observert Hubro der på 1940/50 -tallet. Her er det fin utsikt sørover mot Reinsfjellet, Gjemnessundbrua og Kvernes. Like nedenfor Hubrohaugen går Sildvolnesveien, og den fulgte vi tilbake til Øvre Råe. Bak fjøset på Øvre Råe deler stien seg. Vi tok av mot øst, -mot og langs Møsthaugen. Oppe på Møsthaugen, er det fra fjern fortid, spor etter menneskelig aktivitet. Ifølge Vitenskapsmuseet i Trondheim kan det ha vært en gammel bygdeborg på Møsthaugen. Derfra kom vi snart tilbake til Kirkemyrveien, men et godt stykke lenger øst enn der vi tidligere på dagen, hadde tatt av mot Øvre Råe.

Vi krysset igjen Møstveien, og gikk tilbake til Frei Stadion. Litt sør for den gamle idrettsplassen deler stien seg. Turfølget tok av mot venstre og Larsbua. Her er det ei ganske lang stigning før man kommer opp på platået der Larsbua ligger. Fra Larsbua er det kjempefin utsikt mot Flatsetøya, Gjemnessundbrua og Reinsfjellet. Her tok vi en siste pust i bakken, før vi gikk tilbake til der vi startet turen ved Flexi Trening. (Mer informasjon om Larsbua ligger på nettet).

Turen var på ca. 8,5 km, og vi brukte 5 timer.

Referat ved Gjøran Storsæther (turleder)

    

  Skrevet av Roar Halten 30. juni 2022