Kursreferat fra grunnkurs skred alpint i Innerdalen

Snøprofil
Snøprofil Foto: Ole-Morten Hestetun

Viktig kunnskap og god opplæring i skred i Innerdalen. Les rapport fra grunnkurs i skred alpint. 

Torsdag 25.02.21

Alle 6 deltakere og kursleder møtte opp ved Dalen P-plass kl.19. Det var lite snø i Innerdalen og vi måtte gå ca. 2 km til fots fra P-plassen før vi kunne spenne på oss skia. Vel framme på hytta ble det kort orientering av kursleder og presentasjon av deltakere med forventninger til kurset.

Fredag 26.02.21

Denne dagen var det dårlig vær med mye regn og noe vind. Første halvdel av dagen ble tilbrakt utendørs ved hytta. Her var det fokus på bruk av skredsøker og kameratredning. Etter lunsj på hytta bestemte vi oss for å ta en kort tur opp i Giklingedalen. Nedbøren avtok heldigvis og på vei oppover mot Giklingedalen hvor vi fikk øving i veivalg og gjenkjenning av skredterreng. Skredfaren for Trollheimen var satt til betydelig (grad 3) denne dagen. Pga. det milde været var derimot skredfaren mye lavere i Innerdalen. Fra dette lærte vi at skredvarselet i Trollheimen har store variasjoner siden det dekker et geografisk område med store temperaturvariasjoner. Etter en kort pause ved hytta til Norsk Tindeklub begynte vi på returen. På veien ned igjen til Innerdalen fikk vi utfordret oss i skogsterreng som var i overkant av 30 grader bratt noen steder. På kveldstid var det undervisning i snøtyper og smelteprosesser som påvirker snødekket.

(Rapporten fortsetter under bildet)

På vei opp fra Innerdalshytta.
På vei opp fra Innerdalshytta. Foto: Ole-Morten Hestetun

Lørdag 27.02.21

Været var mye bedre denne dagen og turmålet ble derfor satt til en fortopp på Renndalskammen (1217 moh). Skredfaren for Innerdalen var vurdert til å være lav også denne dagen, selv om Trollheimen fremdeles hadde betydelig skredfare (grad 3). Vi fikk mer trening i veivalg og ferdsel i skredterreng på turen oppover i Renndalen. Vi observerte blant annet et løssnøskred naturlig utløst fra mildværet. Pga. den lave skredfaren ble det bestemt underveis at vi kunne bevege oss i skredterreng og velge en brattere rute oppover enn det vi hadde planlagt.

Vi gikk oppover ei brei renne som førte oss opp mot et bratt heng på 30-40 grader før toppen. Selv om den lave skredfaren tilsa at snøskred var høyst usannsynlig, gjennomførte vi passeringen av topphenget på en slik måte at et minimum antall personer ville bli tatt av et potensielt skred. På returen kjørte vi nedover mot Renndalen i relativt slakt terreng, bortsett fra et bratt heng på omtrent 40 grader. I nedkjøringa i bratthenget gjorde gruppa et feilvalg da vi kjørte altfor tett hverandre, noe som ble påpekt av kursleder i etterkant. Ved rèell skredfare kunne store deler av turfølget bli tatt av et skred her.

Likevel, nedkjøringa innebar ubetydelig risiko i lys av den lave skredfaren. Tilbake på hytta ble det isbading på noen av oss før vi spiste Mexikansk gryterett. Etter middag fikk vi i oppgave å planlegge tur til Merradalskammen neste dag. En lærerik og flott turdag ble avsluttet med kortspilling og noe godt i glasset.

(Rapporten fortsetter under bildet)

Samling på topp
Samling på topp Foto: Ole-Morten Hestetun

Søndag 28.02.21

Denne dagen var det blå himmel, nesten vindstille og strålende sol i Innerdalen. Vi satte kursen mot Merradalskammen (998 moh). Her fikk vi mer trening i veivalg, lesing av kart og ferdsel i skredterreng. Vi bestemte oss for å ta en alternativ rute opp mot Urabotnkammen (1049 moh) ved å gå oppover langs ryggen, i stedet for det naturlige valget nordvest av elva fra Urabotnvatnet. På ryggen var det snøfritt enkelte steder. Vi måtte derfor ta av skia og klyve noen meter ved et par bratte parti. Tiden gikk fort denne dagen og det var ikke realistisk å nå helt fram til Merradalskammen.

Vi bestemte oss for å stoppe ved Urabotnkammen hvor vi øvde på V-formasjon graveteknikk for berging av skredtatte. Videre forklarte kursleder om snøprofil og lagdeling ved utgravingsstedet. Det milde været de siste dagene hadde omdannet vedvarende svake lag i snøen. Lagdelingen i snøprofilet var fremdeles tydelig, men ingen av stabilitetstestene (40x40 blokk og 30x90 ECT) kunne påvise at snødekket var ustabilt.

På returen kjørte vi nedover Urabotnen i flott solpåvirka snø. I nedkjøringa delte vi oss inn parvis, og benyttet en-og-en kjøremønster ned et bratt heng basert på læring fra gårsdagens feilvalg. Føreforholdene ble dårligere ved ca 700 moh. Resten av etappen ble utfordrende med forholdvis tett skog og lite snø. Nede ved grusveien ble det oppsummering ved kursleder og tilbakemelding på kurset fra alle deltakere.

Tilfeldigvis kom hyttevert Iver Innerdal kjørende forbi med beltemaskin. Han tilbydde oss transport av ski og bagasje til P-plassen ved Dalen. En fin gest av Iver som ble satt stor pris på. Alle kursdeltakere var enige om at det hadde vært ei trivelig og lærerik helg i Innerdalen.

På vei opp.
På vei opp. Foto: Ole-Morten Hestetun

Skrevet av Roar Halten 4. mars 2021