Stor takknemmelighet for pengestøtte

Daglig leder i KNT Roar Halten, daglig leder i SPANO Odd Einar Folland, styreleder KNT Eirik Gudmundsen og styreleder SPANO Ottar Brage Guttelvik.
Daglig leder i KNT Roar Halten, daglig leder i SPANO Odd Einar Folland, styreleder KNT Eirik Gudmundsen og styreleder SPANO Ottar Brage Guttelvik. Foto: KNT

På den aller første tildeling av penger fra den nye Sparebankstiftelsen Nordvest (SPANO), ble det i dag kjent at Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT) mottar kr. 500.000 fordelt på 2022 og 2023.

KNT er svært fornøyd med å motta denne generøse gaven fra stiftelsen. I sin begrunnelse skriver SPANO at:

«KNT er «allemannseie» på Nordmøre og når SPANO har som slagord «Med hjerte for Nordmøre» passer dette som en oppstartgave.»

- Vi er svært takknemlig for denne flotte støtten for å bringe friluftslivet ut til så mange som mulig, sier styreleder Eirik Gudmundsen.

Pengene brukes i Innerdalen

KNT overtok i fjor Innerdalshytta. Dette er den største økonomiske investeringen i KNT sin historie.
- Pengene vil gå med på prosjekter vi har startet opp i Innerdalen, for å løfte Norges vakreste dal enda mere frem, sier daglig leder Roar Halten i KNT.

Støtten fra SPANO kommer i rett tid, da KNT nå skal ute å lete etter flere sponsorer som kan være med å ta et friluftsløft på Nordmøre.

Dette er Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT)

KNT er en av landets eldste turistforeninger. Siden 1888 har foreningen sørget for at fjellturister har en plass å bo i fjellheimen, i tillegg til at de også har merka stier å følge. På Nordmøre og tilgrensende strøk har KNT 26 hytteanlegg – fordelt på ytre Nordmøre, Trollheimen og Sunndalsfjella og Dovrefjell. De fleste er selvbetjente, men fire av anleggene er betjente i sommersesongen. Dette er Vangshaugen, Aursjøhytta, Innerdalshytta og Todalshytta. KNT står også bak en av DNT sine SignaTUR, som er spesielt utvalgte kvalitetsturer. Fjordruta er med sine 13 hytter, 150 km løypenett og 12 dagers tur en av disse SignaTURene.


Skrevet av Roar Halten 15. juni 2022