Årsmøtet 2022

31 medlemmer tok turen til Festiviteten for å delta på årsmøtet til KNT
31 medlemmer tok turen til Festiviteten for å delta på årsmøtet til KNT Foto: Roar Halten

Årsmøtet til KNT fikk godt oppmøte. Det ble blant annet delt ut hederstegn og styret fikk fornyet tillit.
Se bilder og les referat.

Protokoll Årsmøte for Kristiansund og Nordmøre Turistforening 2022


Sted: Festiviteten, Klubben

Dato: 8. mars 2022

Til stede: 31 medlemmer


Før det offisielle møtet orienterte styreleder Eirik Gudmundsen om Festiviteten. KNT er tilbake på til utgangspunktet der Kristiansund Turistforening ble dannet i sin tid, og det er passende å legge et årsmøte i disse foreningshistoriske riktige lokalene.

Æresmedlemmene Arnfinn Unhjem og Petter Brevik fikk blomster. Wenche Bach og Einar Råket delte ut diplomer til de som har rapportert inn 25 eller flere turer på Freikollen, og blant disse ble Bente Øhrn trukket som vinner av et innrammet trykk av Freikollen som Nils Fiske har laget.

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent

Eirik Gudmundsen ble valgt til møteleder. Som referent ble Roar Halten valgt. Finn Nikolaisen og Atle Betten ble valgt til å skrive under protokollen.

  1. Godkjennelse av møteinnkallelse
  1. Det kom ingen anmerkninger til møteinnkallelse.
  2. Årsberetning for 2021

Møteleder leste gjennom årsberetningen. Det ble bemerket at Innerdalshytta flyttes fra selvbetjent til betjent i hytteoversikten. Og at det sto feil årstall i oversikt over antall overnattinger.

Årsberetningen ble vedtatt med kommentarene som bemerket.

  1. Regnskap og revisjonsberetning for 2021

Møteleder gikk gjennom regnskapet og forklarte hva som ligger bak tallene. Daglig leder orienterte om støtteordningene som KNT har benyttet seg av i året som gikk. Eirik forklarte hvordan regnskapet henger sammen med spillemiddelordningen. Regnskapet ble vedtatt.

  1. Fastsettelse av kontingent for 2023
  1. Årsmøtet ga styret fullmakt til å fastsette kontingenten for 2023 «- dog ikke høyere enn DNT

Oslo og Omegn sin kontingent».

  1. Utdeling av hederstegn

Gullknappen med diplom ble delt ut til Oddbjørn og Irene Bolme, Svein Uran, Atle Betten og Roar Halten, som alle var til stede. Alf Inge Jenssen, Vidar Mjelde, Gro Halten og Magne Sæther får gullknappen med diplom, de var ikke til stede og mottar diplom og gullknapp ved en senere anledning.

  1. Valg av styre og komiteer

Berit Caspersen, Anja Krumrey og Lisbeth Thorsø var på valg som styremedlemmer og Birger Blomvik og Vidar Mjelde var på valg som varamedlemmer i styret.

Styreleder Eirik Gudmundsen og styremedlemmene Hans Gujord og Johs. Kalland var ikke på valg.


Følgende styre- og varamedlemmer, samt medlemmer i komiteene ble valgt:

Styremedlemmer: Berit Caspersen, Anja Krumrey og Lisbeth Thorsø ble gjenvalgt for 2 år. Varamedlemmer: Birger Blomvik og Vidar Mjelde ble valgt for 1 år.

Årbokredaktør: Tore Dyrnes

Merkekomite: Atle Betten (leder), Arve Tranø Olsen (nyvalgt) Terje Møst, Petter Brevik, Finn Nikolaisen, Are Andre Olsen og Per Gaupseth

Barnas Turlag: Stig Olav Krekvik Zahl-Jansen (leder), Anja Krumrey, Ole Aksel Torp

Fellesturkomite: Håvard Johansen (leder) , Marit Gudmundsen og Roar Halten.

Det jobbes med nyrekruttering til PR-komite og Valgkomite.

Årsmøtet ble avsluttet 20:30.

Etter årsmøtet orienterte Eirik om dugnadsjobben som er gjort på Innerdalshytta. Roar tok en gjennomgang om de betjente hyttene, og viste intervju med bestyrere på Vangshaugen og Todalshytta. Bestyrer på Aursjøhytta, Nils J. Michelsen var til stede og fortalte om sine to år som bestyrer på hytta.

Skrevet av Roar Halten 18. mars 2022