Årsmøte 2022

Det blir årsmøte i Klubben i Festiviteten tirsdag 8. mars klokka 19.00

På programmet står:

  • Utdeling av Freikolldiplomer
  • Vanlige årsmøtesaker
  • Fastsettelse av kontingent for 2023
  • Valg av styre og komiteer
  • Servering

Det blir også en orientering om dugnadsarbeidet i Innerdalen, og på andre hytter.

Skrevet av Roar Halten 17. februar 2022