Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Foto: KNT

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 6. mai. Tema er kjøp av Nersetra i Aure. 

Møtet avholdes digitalt via Teams,og medlemmer som ønsker å delta må melde seg på til turist@knt.no.

Informasjon, sakspapirer og påloggingsinformasjon vil bli sendt til påmeldte medlemmer. 

Skrevet av Roar Halten 22. april 2021