God jul fra KNT

Vangshaugen i vinterskrud
Vangshaugen i vinterskrud Foto: Roar Halten

Det er på tide å gjøre opp status for turåret 2020. Et merkelig år, på mange slags vis, også for KNT. På hyttene har ting gått sin gang, men pandemien har helt klart lagt en demper på aktivitetene.

Det at folk har strømmet til fjells er en sannhet med forbehold. Vi ser samtidig at det er jobbet godt på hyttene. Det blir tydelig i tilbakemeldingene vi får fra gjestene våre.

Jeg har lyst til å dele en tilbakemelding vi fikk 24. november fra en gjest som hadde vært innom Gullsteinvollen.
" Vi er to ganske erfarne turgåere fra Molde, og vi har gjennom årene benyttet mange hytter innenfor DNT-systemet. KNT må være en av landets beste og mest veldrevne turistforeninger. Hyttene er velholdte og i meget god stand.
Vi er imponert over den innsatsen dere legger ned, og hvor mye ressurser dere rår over, både med tanke på innsats fra aktive medlemmer og tilgang på kapital”
- Karstein

Dette året har KNT hatt en særlig god og stor dugnadsjobb på Grøvudalshytta, som har blitt som ny. Vi anbefaler virkelig et besøk her i 2021.

I år har det kommet nye bestyrere på plass på Todalshytta og Aursjøhytta. KNT vil rette en stor takk til Arve og Stian for den smått utrolige innsatsen i Todalen, og til Yupin og Nils Johan for den ikke mindre flotte innsatsen på Aursjøhytta.
På Vangshaugen (avbildet) har Ingunn og hennes stab sørget for en uforglemmelig sommer for mange.

KNT vil rette en stor takk til alle som har vært i sving på hyttene og i turløypene, for å gi oss alle gode fjell- og turopplevelser. Vårt ønske for turåret 2021 er at enda flere blir med i dugnadsgjengen.

Jeg ønsker dere alle en god og fredfull jul, og vil takke dere alle for en flott innsats i året vi snart har lagt bak oss.

Hilsen Roar Halten, daglig leder Kristiansund og Nordmøre Turistforening.

Skrevet av Roar Halten 24. desember 2020