Årsmøtet avholdt

58 stykker deltok på årsmøtet 2020 på Quality Grand Hotel
58 stykker deltok på årsmøtet 2020 på Quality Grand Hotel Foto: Roar Halten

Det var flott oppmøte på årsmøtet. 58 medlemmer var til stede, og så mange har det ikke vært på flere år. Les møtereferatet her.

MERK:  Årsmøtet ble holdt før myndighetenes begrensninger på folkesamlinger.

Protokoll for KNT Årsmøte 2019

Dato: 5. mars 2020
Sted: Quality Grand Hotel, Kristiansund
Oppmøte: 58 medlemmer

Før årsmøtet fikk æresmedlem Arnfinn Unhjem blomster.

Einar Råket informert om årets statistikk for Freikollen. 26154 personer hadde skrevet seg i boka i 2019. Det er 221 som får diplom. Tradisjonen tro ble en av freikollgjestene trukket ut, og vant et bilde av Nils Fiske. I år var det Oddveig Stene som vant.
Einar Råket og Wenche Bach fikk blomster og skryt for arbeidet med Freikollen-boka.

Det ble også mye skryt til prosjektet med å få LED-belysning på mange av hyttene. Lars Berg prosjektert arbeidet og utført mye av det, og fikk honnør for jobben har gjort. Johan Sættem har også gjort en fenomenal innsats i 2019. Han har vært med på storjobber på Vangshaugen og Grytbakksetra, i tillegg til at han har vært med å montere LED-lys med Berg. Johan Sættem og Lars Berg fikk blomster.

Åpning

Styreleder Eirik Gudmundsen ønsket velkommen til årsmøtet.

Godkjennelse av møteinnkallelse

Det kom ingen anmerkninger til møteinnkallingen. Eirik Gudmundsen ble valgt til møteleder. Roar Halten ble valgt til referent. Til å signere protokollen Alf Inge Jenssen og Marie Dybvik.

Årsberetning for 2019

Styreleder leste opp årsberetning. Denne ble delt ut på møtet og stod også i årbok for 2019. Beretningen vil også bli lagt ut på hjemmesiden www.knt.no. Beretningen ble godkjent med noen mindre korrigeringer.  Eirik Gudmundsen orienterte også om nærturene i Kristiansund. Det har blant annet vært fellesturer i 2019 på «I Annas Fotspor» og Sandvikstien, med stor suksess.

Årsregnskap for 2019

Styreleder gikk gjennom årsregnskapet, og det ble redegjort for hvorfor det var en minus på 410 894 i 2019. Dette skyldes at kostnadene tas i året de påløper. Men dette hentes inn som inntekter i 2020 i form av tippemidler og andre finansieringsordninger.
Årsmøtet godkjente Årsregnskapet for 2019.
Revisors beretning var vedlagt Årsregnskapet.
Som revisor for 2020 valgte Årsmøtet Nordmøre Revisjon AS

Videre ble det orientert om at Vangshaugen og Aursjøhytta blir betjent i 2020. Nils Johan Michelsen går inn som driver av Aursjøhytta, og gjør det med eget firma som leier hytta fra KNT mot 8 prosent av inntektene til KNT.

Fastsettelse av kontingent for 2021

Årsmøtet ga styret fullmakt til å fastsette kontingenten for 2021 «dog ikke høyere enn DNT Oslo og omegn sin kontingent».

Valg av styre, komiteer m.m.

Valgkomiteen v/Jens Halten orienterte om valgkomiteens arbeid og la frem forslag til noen nye i komiteer. Alle forslag fra komiteen ble godkjent av Årsmøtet uten andre forslag.

Styre:

 • Leder:
  • Eirik Gudmundsen, ikke på valg
 • Styremedlemmer:      
  • Johs Kalland, ikke på valg
  • Lisbeth Thorsø, gjenvalgt
  • Berit Caspersen, gjenvalgt
  • Hans Gujord, gjenvalgt
  • Anja Krumrey, ble stemt inn i styret
  • Kristin Schrøder, går ut av styret
 • Varamedlemmer:
  • Birger Blomvik, gjenvalgt
  • Vidar Mjelde, gjenvalgt

Merkekomite:

 • Kjell Fjeldstad (leder)
 • Terje Møst
 • Petter Brevik
 • Finn Nicolaisen
 • Are Andre Olsen
 • Per Gaupseth
 • Atle Betten

PR-komite:

 • Inge Gudmundsen
 • Ivar Vullum
 • Roar Halten

Barnas Turlag:

 • Anja Krumrey (leder)
 • Ole Aksel Torp
 • Marit Branås Årflot

Fellesturkomite:

 • Håvard Johansen (leder)
 • Birger Blomvik
 • Roar Halten
 • Jan Gjerde
 • Marit Gudmundsen

Valgkomite:

 • Jens Halten
 • Alf Inge Jenssen

Avslutning

Det var ingen saker meldt inn til årsmøtet. Årsmøtet avsluttet.

Innlegg

Etter årsmøtet ble Roar Halten presentert som ny daglig leder i foreningen. Han orienterte om sine tanker om framtiden, og om ambisjonene om å øke besøkene på hytta.

Eirik Gudmundsen orienterte etterpå om prosjekter knyttet til Grytbakksetra, Grøvudalshytta, Todalshytta og Åmotdalshytta.

Johan Sættem (t.v.) fikk blomster av styreleder Eirik Gudmundsen for sin fantastiske dugnadsinnsats i 2019.
Johan Sættem (t.v.) fikk blomster av styreleder Eirik Gudmundsen for sin fantastiske dugnadsinnsats i 2019. Foto: Roar Halten
Ny daglig leder. Roar Halten presenterte seg for årsmøtet.
Ny daglig leder. Roar Halten presenterte seg for årsmøtet. Foto: Gro Halten

Skrevet av Roar Halten 19. mars 2020