Melding fra administrasjonen

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å kontrollere hvilke opplysninger som ligger om dere i medlemsregisteret. 

Årskiftet nærmer seg og det betyr at vi skal sende ut nye årbøker, fellesturhefter og faktura for medlemskap. Vi har tidligere erfart at det skjer noen adresseendringer i løpet av året som vi ikke klarer å fange opp, vi anbefaler derfor at alle sjekker sin egen profil på "min side". 

Vi har også en del kommunikasjon på e-post, blant annet blir faktura fra KNT sendt som vedlegg til e-post om mulig. Sjekk derfor også deres egen e-postadresse slik at dette er oppdatert. 

Hilsen 
administrasjonen, KNT.