7-Fjell Frei 2021

7-fjell Frei
7-fjell Frei Foto: Knt

7-Fjell Frei arrangeres neste gang i 2021.

Turmarsjen 7-Fjell Frei ble arrangert første gang i 2018, og det ble ny tur i 2019. Erfaringene fra turene er at det er mange som synes dette er et godt tiltak og ønsker at det blir en tradisjon. Arrangementskomiteen har vurdert å gjøre det til en årlig tradisjon, men har landet på at det vil være tilstrekkelig å ha et slik arrangement hvert 2. år.

Det ligger mye arbeid bak et slikt arrangement både i planleggings- og gjennomføringsfasen, særlig gjelder dette for de personene som er sentral i komiteen. Dette, samt at deltakertallet også gikk noe ned i 2019, gjør at vi velger å ikke arrangere turmarsjen i 2020.