Pressemelding: støttemarsj for naturen

Er det en slik utsikt vi ønsker oss når vi er på tur? Midtfjellet vindkraftverk.
Er det en slik utsikt vi ønsker oss når vi er på tur? Midtfjellet vindkraftverk. Foto: Nicolas J. I. Rodriguez, Bergen og Hordaland Turlag

Søndag 12. mai arrangerer DNT støttemarsj for naturen på 22 steder rundt om i Norge. Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur.

 - Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger for å få til begge deler, sier styreleder i DNT Per Hanasand.

12. mai samles alle som ser at det er mulig å få til en naturvennlig fornybarsatsing seg til støttemarsj. DNT håper at politikerne våkner og skjønner hva de er i ferd med å tillate.

-  Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. Det gjør vi på den måten som passer DNT best, ved å gå, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Store naturområder kan gå tapt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pekt ut 13 store områder som de mener er godt egnet for vindkraft, store deler er urørt natur. DNT er bekymret.

–  Vi er ikke mot vindkraft på land, men vi kan ikke bygge ned natur i det omfanget det legges opp til nå. Det er skremmende at så store natur- og friluftsområder er erklært egnet for vindkraftutbygging. Dette er områder som lokalbefolkningen bruker hver eneste dag til rekreasjon, avkobling og friluftsliv. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur, sier Hanasand.

Kjemper for fremtidens naturopplevelser

Utkastet er sendt på høring, og Olje- og energidepartementet jobber med den endelige konklusjonen. DNT håper at innspillene fra lokalbefolkning og friluftsfolk over hele landet vil få politikerne til å våkne, slik at den endelige rammen skjermer naturen på en helt annen måte.

- Vi ønsker at politikerne skal tenke seg om én gang til. Vi trenger ikke rasere verdifulle naturområder for å lykkes med det grønne skiftet.  Vi må kjempe for at våre barn og barnebarn får de samme naturopplevelser som oss, sier Per Hanasand.

Dramatisk FN-rapport

Denne uka kom FNs naturpanel med en nedslående rapport som viser at urørt natur på land og i havet er halvert de siste 50 årene. Norge er ikke forskånet. Hver femte norske art er rødlistet og dette skyldes arealendringer. 

– Disse funnene gir oss ikke noe valg, vi er nødt til å ta vare på den naturen vi har igjen. Alt henger sammen, hver art har sin rolle og funksjon i økosystemet. Forsvinner de, rakner tilslutt vårt grunnlag for liv også, sier Hanasand.

(Teksten fortsetter under bildet)

Fjordruta. Tustnafjell sett mot øst.
Fjordruta. Tustnafjell sett mot øst. Foto: Magnar Lien

Kristiansund og Nordmøre Turistforening har markering på Skardsøya i Aure

Vil du bli med på støttemarsj på Nordmøre, så er det Skardsøya i Aure som er stedet, sier Harald Oppedal, daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Turistforening. Øya ligger tett ved Fjordruta, KNTs flaggskip, som ligger i et område som er utpekt av NVE som godt egnet til vindkraft. Dette er et veldig tydelig tegn på at NVE ikke tar hensyn til urørt natur og populære, tilrettelagte friluftsområder. Området er preget av sammenhengende strekninger med urørt natur, og et inngrep på bare deler av området vil ødelegge totalopplevelsen for denne ruta, mener Oppedal.

Markeringen er også valgt lagt til Skardsøya med bakgrunn i at det er sendt inn søknad om utbygging av vindturbinanlegg på toppen av øya. Øya har flere turstier og en flott natur som lokalbefolkningen verdsetter høyt, å ødelegge dette med industriutbygging slik det legges opp til er vi sterkt imot. Vi frykter også at en slik utbygging kan være første steg på veien til videre nedbygging av Aure og nye Heim kommuner.

Mer informasjon om støttemarsjen på Skardsøya finner du her: Støttemarsj for naturen

Registrer skrittene dine for urørt natur 
Det er også mulig å vise sin støtte til naturen før støttemarsjene starter. Last ned DYTT.no, og gå for naturen vår med skrittene du registrerer. Deltakelsen er gratis. Last ned appen nå, og gjør deg klar til lanseringen. Etter 12.mai lager vi en oversikt over hvor mange skritt som har blitt registrert, i tillegg til fylkeslister. Husk at hvert skritt teller!

Her arrangeres støttemarsj for naturen 12. mai: