Årsmøte 2019

Godt oppmøte på årsmøtet til KNT
Godt oppmøte på årsmøtet til KNT Foto: Steinar Brunsvik

KNTs årsmøte ble avholdt tirsdag 5. mars på Quality Grand Hotel i Kristiansund. I tillegg til årsmøtet ble det utdeling av Freikollendiplom, innlegg om vindkraft og innlegg om større prosjekt knyttet til KNTs hytter.

Før selve årsmøtet ble statistikk for Freikollen 2018 gått igjennom.

Einar Råket har ansvar for boka på Freikollen sammen med Wenche Bach, Einar gikk igjennom fjorårets tall og ordnet med trekning av årets premie.

Tallene for 2018 ble summert til 27.917 besøkende, i 2017 var det 28.237. Mikael Olufsen ble den heldige vinner av et trykk av illustrasjon fra Nils Fiske.

Wenche og Einar fikk en velfortjent takk og blomster for innsatsen de gjør med bøkene på Freikollen

Einar Råket gjør en stor innsats med bøker og statistikk på Freikollen
Einar Råket gjør en stor innsats med bøker og statistikk på Freikollen Foto: Steinar Brunsvik

Årsmøtet gikk så sin vante gang med gjennomgang av årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for 2018. Vi konkluderer med at KNT er en solid forening med stabil medlemsmasse og god økonomi.

Det ble ingen endringer i styret da alle som var på valg tok gjenvalg og ingen nye kandidater ble meldt inn. Styret består da videre av: Eirik Gudmundsen (leder), Lisbeth Thorsø, Hans Gujord, Berit Caspersen, Johs Kalland og Kristin Schrøder. Varamedlemmer er Birger Blomvik og Vidar Mjelde.

I komiteer ble det gjort noen mindre endringer.

Merkekomite, uforandret: Kjell Fjeldstad, Terje Møst, Petter Brevik, Finn Nicolaisen, Are Andre Olsen, Per Gaupseth og Atle Betten.

PR-komitè, uforandret: Inge Gudmundsen, Ivar Vullum og Kristin Schrøder.

Barnas Turlag: Harald-Atle Oppedal, Marit Brånås Aarflot og Camilla Gaupseth. Lisbeth Thorsø ønsket ikke gjenvalg. Ingen nye kandidater inn.

Fellesturkomite: Håvard Johansen, Roar Halten, Jan Gjerde (ny) og Marit Gudmundsen (ny). Randi Vibeke Pedersen og Snorre Visnes ønsket ikke gjenvalg.

Valgkomite, uforandret: Jens Halten og Alf Inge Jenssen.

KNTs styre ble gjenvalgt
KNTs styre ble gjenvalgt Foto: Steinar Brunsvik

Etter at den formelle delen av årsmøtet var ferdig ble det 2 innlegg. Daglig leder, Harald Oppedal, gikk igjennom DNT og KNT sine standpunkt i forhold til vindkraft. Dette er et dagsaktuelt tema på landsbasis, men også veldig aktuelt for KNT da NVE har inkludert hele Fjordruta i sitt analyseområde på Nordmøre og sørlige Trøndelag.

Eirik Gudmundsen avsluttet årsmøtet med et innlegg om prosjekter knyttet til Grytbakksetra, Grøvudalshytta og Åmotdalshytta. Disse tre hyttene står foran moderniseringer, Grytbakksetra er påbegynt og vil bli fullført tidlig på sommer. Grøvudalshytta er under behandling hos Sunndal kommune, forventet oppstart i 2020. Åmotdalshytta er på et tidlig stadie og er oversendt til vernemyndigheter for uttalelse.