Årsmøte 2019

KNT logo
KNT logo Foto: KNT

Årsmøte 2019 tirsdag 5. mars kl 19.00

Vi inviterer til årsmøte tirsdag 5. mars kl 19.00 på Grand Hotell i Kristiansund.

Agenda for årsmøtet:

1. Åpning
2. Godkjennelse av møteinnkallelse
3. Årsberetning for 2018
4. Regnskap for 2018
5. Fastsettelse av kontingent for 2020
6. Valg av styre, komiteer m.m.

Servering

Innlegg:

Vindkraft - en orientering om hvor vi står, Harald Oppedal

Prosjekt under arbeid, utvikling av våre hytter, Eirik Gudmundsen