Adressefeil i medlemsregisteret

Vi har blitt oppmerksom på at det har vært enkelte feil i medlemsregisteret, dette ønsker vi å informere om slik at vi kan få oppdatert adressene våre medlemmer har.

I etterkant av utsendelse av årbok og fellesturhefte har det kommet informasjon om at noen medlemmer ikke har mottatt disse, vi har også fått noen eksemplar i retur til kontoret i Kristiansund. Vi har funnet at det har skjedd en feil i det sentrale medlemsregisteret, dette beklagelig og vi ønsker hjelp fra våre medlemmer til å få oppdatert dette for å vite at vi har riktig informasjon for ettertiden.

Den enkleste måten å få korrigert dette på er om medlemmer kan logge seg inn på nettsiden for medlemmer og kontrollere/oppdatere informasjonen der. Dersom dere har problemer med å få gjort jobben selv kan dere ta kontakt med kontoret så hjelper vi: turist@knt.no eller 951 54 119.

Gå til vår nettside: www.kntur.no, klikk på min side og logg deg inn. Dersom du ikke har logget deg inn her før må du få opprettet passord. Det er enkelt og rimelig selvforklarende hvordan du går frem for å få dette. Innloggingen er knyttet opp i mot e-postadresse, denne vil også lagres i medlemsregisteret i ettertid.

Etter innlogging, klikk på feltet "dine opplysninger". Da kommer all informasjon som er registrert på deg frem, og du kan gjøre de endringene som er nødvendig. Sjekk gjerne at andre opplysninger som telefonnummer og e-postadresse også er rett.

Personlig medlemsside på nett
Personlig medlemsside på nett Foto: KNT

Ettersending/henting av årbøker og fellesturhefte

KNT Årbok og fellesturhefte

De av våre medlemmer som ikke har mottatt årbok og fellesturhefte oppfordres til å ta kontakt med kontoret i Kristiansund, vi håper flest mulig har mulighet til å hente der etter avtale, da portokostnad for ettersending er svært kostbart.

DNT Årbok

Sannsynlig er det også en del som ikke har mottatt DNT-årboken. Denne kan dere få tilsendt fra DNT-sentralt, send en e-post til medlem@dnt.no.

Medlemskontingent

Vi regner også med at det er noen som ikke har mottatt faktura for medlemskontingent grunnet denne feilen, mange har avtalegiro / e-faktura, men for de som ikke har fast betalingsavtale og ikke har mottatt giro, ta kontakt med oss, så oversender vi nødvendig betalingsinformasjon. Bruk gjerne e-post: turist@knt.no, eller kontakt Harald på telefon 95154119.