Havstien - forandret rute

Havstien i Kristiansund vil bli berørt av byggearbeider ved Rokilde sykehjem, vi orienterer om muligheten for bruk av stien.

Kristiansund kommune skal totalrenovere gamle Rokilde sykehjem, det blir et nytt senter med omsorgsboliger. I byggeperioden som er ventet å vare til medio 2020 vil det ikke være mulig å bruke den delen av Havstien som ligger i mellom Rokilde og Litjsanden. Parkering ved Rokilde er heller ikke mulig.

Vår anbefaling er å starte på Havstien fra Vuggaveien eller fra Vanndamman, da får man gått hele rundturen. Om man velger å gå ned til Litjsanden må man gå tilbake igjen samme vei.

Utbygger gjør også oppmerksom på at gangveien fra Tennisveien til Rokilde også vil bli avstengt.

Ved behov for mer informasjon om utbyggingen kontakt Kristiansund kommune. Kommune/utbygger vil stå ansvarlig for nødvendig skilting på stedet.

Havstien er en tursti på Kirkelandet i Kristiansund som er opparbeidet og merket av KNT. Stien går imellom Litjsanden og Klubba og kan gåes som en rundtur.