Solcelle og lys på hyttene

Trollstua i skumring, godt med LED lys
Trollstua i skumring, godt med LED lys Foto: KNT

KNT har i vår og sommer startet jobben med å få montert solcellepanel og interiørbelysning på de selvbetjente hyttene.

Det har vært tanker og diskusjoner om elektrisk lys på hyttene i flere runder, tradisjoner, kos med levende lys og økonomiske hensyn har gjort at foreningen har satt dette på vent. Nå er vi derimot i gang!

Det har blitt gjort flere vurderinger før vi startet, for det første måtte det være et generelt ønske fra flere tilsyn, det er tross alt de som har ansvaret for det som skjer med hyttene og det er naturlig at de er med på slike beslutninger. Tilbakemeldingene har vært at det er så mange hyttebrukere i dag som ikke vet hvordan en oljelampe skal håndteres, dette har ført til mye nedsoting og ekstra arbeid med vask og renhold, men ikke minst en vesentlig brannfare. Vi har alle sett spor i vinduskarmer og under kjøkkenbenker som viser at det har vært nære på noen ganger.

Vi har videre måtte se på økonomien i et slikt prosjekt, det er selvfølgelig en vesentlig kostnad med materiell, og med så mange hytter som KNT har så blir det en høy totalsum. En forutsetning ble da at vi måtte basere jobben på dugnadsarbeid slik vi har tradisjon for. På dette prosjektet har en mann, Lars Berg, tatt hovedansvaret. Lars har i mange år vært en aktiv deltaker i dugnadsarbeidet til KNT, og er også tilsyn på Storfiskhytta sammen kona Anna. De deler dette ansvaret med Johs. Kalland.

Lars har da kontroll på alt av innkjøp, kostnadsfordeling på hytter og planlegging/utføring av oppgraderingen. Han samarbeider med hvert enkelt tilsyn for de ulike hyttene for å få laget et passende anlegg til hver hytte. Når jobben på hytta skal gjøres er gjerne hyttetilsynet også deltakende i prosessen.

I løpet av 2018 har følgende hytter fått installert solcellebelysning: Storfiskhytta, Trollstua, Storlisetra, Imarbu og Eiriksvollen. Det er også montert solcelle på Sollia, her ble det gjenbruk av en del komponenter fra Vangshaugen.

Vinteren 2019 vil det bli transportert ut pakker for montering på flere hytter, så jobben fortsetter for fullt da! Vi gleder oss til fortsettelsen...

Soveromsbelysning på Trollstua
Soveromsbelysning på Trollstua Foto: KNT