Dugnader i KNT

Dugnadslivet i KNT er noe av limet i foreningen.

Som landets 3. største turistforening målt i antall hytter er vi selvfølgelig også stor på dugnad. Våren/forsommeren er en aktiv tid i turistforeningen, da skal hyttene gjøres klar for sommeren, vasking, sengetøyskifte, vedlikehold og vedarbeid er noe av det som står på programmet. Turstiene trenger også vedlikehold, det være seg rydding av kratt eller re-merking av våre kjente T-er, broer må legges ut og alt gjøres best mulig for at vi skal ha det kjekt på tur! Arrangerte turer og opplevelseshelger er også noe som krever tid.

I vår har vi også innført noe vi kaller tirsdagsdugnad, så langt har dette dreid seg om dugnader på vårt store anlegg på Nersetra i Aure. Her har det blitt byttet låvebru, malt kledning, støpt pipe og annet. Noen har brukt flere dager på hytta, mens andre har valgt å reise på dagstur eller ettermiddagstur. Vi vil fortsette med dette videre utover også, og her er det bare å slenge seg med for dem som har lyst!

Vi er så heldig å ha en aktiv dugnadsgjeng i foreningen, de står på og legger til rette for at folk skal ha et spennende friluftsliv. Vi ønsker gjerne at flere blir med oss i dette viktige arbeidet.

Har du mulighet og lyst til å bli med på en dugnadsaktivitet. Ta kontakt med oss på turist@knt.no !

Dugnad handler også om å ha det kjekt sosialt, en pause i solen er ikke å forakte.
Dugnad handler også om å ha det kjekt sosialt, en pause i solen er ikke å forakte. Foto: KNT Oddvar Olafsen