Omlegging av sti Vangshaugen - Gammelsetra

Stien i mellom Vangshaugen og Gammelsetra er lagt litt om etter ønske fra grunneier


Følgende forandringer er informert om fra merkeansvarlig:

- Fra Dalabrua følger stien veien frem til gården Svissdal

- Ved Svissdal tar stien ned til høyre og inn på løypa til Åmotan

Skiltet ved Dalabrua er flyttet og løypa langs veien er merket.