Omlegging av sti til Sætersetra

Stien til Sætersetra må legges om pga skogsdrift.

Stien til Sætersetra fra Sagatun går gjennom et granfelt. Dette blir nå hogd og stien må derfor legges om fra Sagatun. Skilt om ny sti ved Sagatun.

Skrevet av Ivar Vullum 24. august 2017