Med Barnas Turlag til Tustna

Jørgenvågsalen var turmålet, men tåke gjorde at vi ikke nådde toppen denne dagen. 

I turprogrammet var det denne dagen planlagt tur til Jørgenvågsalen på Tustna. Værmeldingene hadde vært flotte tidligere i uken og det var flere som hadde meldt interesse, da dagen kom var det tåke på toppene men ellers greit turvær. Vi ble totalt 14 deltakere på turen, 5 barn, 8 voksne og 1 hund. Turen gikk som planlagt fra Potetbygda kl 10, vi holdt et rolig tempo og ble litt kjent med hverandre på tur opp til Leirsetra. Der hadde vi en liten pause for å se på utsikt før vi trasket videre opp Goliåsen. Der deler stien seg mot Knubben og Jørgenvågsalen, vi holdt oss da til sistnevnte. Da vi nærmet oss "gryta" kom de første dråpene og vi var kommet helt opp til grensa der tåka la, vi valgte da å ta en matpause før vi vurderte videre turplan. Etter måltid valgte en del av gruppa å returnere, mens resten bestemte seg for å fortsette over gryta for å se om vi fant rester fra flyvraket som ligger der. Vi fant først noen enkeltdeler før vi til slutt fant igjen ura der det ligger flest deler, her hadde vi en liten gjettekonkurranse om hva de forskjellige delene kunne være før vi startet på retur. Siden tåka lå tett og regnet økte i omfang valgte vi å ikke fortsette mot Jørgenvågsalen/Jurtind slik først planlagt. Vel nede var vi enige om at turen hadde vært fin, men at den gjerne kan forsøkes på ny i finere vær. 
Turdeltakere: June Mathea Hammerø, Thea Regine Hammerø, Tove Regine Stranden, Grethe K. Stranden, Henrik Øyen, Dixie, Emre Dalheim Hagen, Kjell Arve Hagen, Kristin R. Dalheim, Annlaug S. Guldstein, Mikael Oppedal, Johannes Oppedal, Målfrid Guldstein og Harald-Atle Oppedal. 

Skrevet av Ivar Vullum 24. august 2017