7-Fjell Frei

7-Fjell Frei ble arrangert for første gang i 2018 med over 430 turglade deltakere. I 2019 ble det noe mindre oppslutning med i underkant av 300 deltakere. Komiteen har besluttet at det ikke blir arrangert i 2020, men at det blir ny turdag i 2021.